iTunes là gì?

iTunes là gì?

Các iTunes dịch vụ âm nhạc và phần mềm chương trình lần đầu tiên được phát triển bởi của Apple vào ngày 9, năm 2001.

iTunes là gì?

Sau đó, Apple giới thiệu cửa hàng iTunes vào ngày 28 tháng 4 năm 2003 . Ngày nay, iTunes cho phép cả người dùng Mac và PC mua và tải về các bài hát, video , podcast và các phương tiện khác từ Internet.

Hầu hết người dùng iTunes đều có iPod hoặc iPhone , cho phép họ nghe nhạc khi không có máy tính. Chương trình iTunes cũng cho phép bạn nghe và xem nội dung đã tải về và ghi nội dung lên đĩa CD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *