Lưu trữ cho từ khóa: Android

Kiến thức: Android là gì?

Kiến thức: Android là gì?

Được sáng lập bởi Andy Rubin vào tháng 10 năm 2003 và sau đó được Google mua lại vào ngày 17 tháng 8 năm 2005.

Android là một nền tảng Linux miễn phí dựa trên và là một phần mềm mở stack với một hệ điều hành, middleware , và các ứng dụng. Nó ban đầu được phát triển bởi Google và phát hành vào ngày 5 tháng 11 năm 2007 cho các nền tảng di động. Tiếp tục đọc

Cách sửa ERR_CONNECTION_REFUSED Lỗi trong trình duyệt Google Chrome

Cách sửa ERR_CONNECTION_REFUSED Lỗi trong trình duyệt Google Chrome

Google Chrome là trình duyệt trực tuyến nổi tiếng trên thế giới nhưng đã tìm thấy một số sự cố trong kết nối internet, bạn sẽ bắt đầu cho biết rằng Sửa ERR_CONNECTION_REFUSED Lỗi trên màn hình máy tính của bạn.

Đôi khi những lỗi này xảy ra trong khi nhận được các trang web nhất định hoặc có thể đôi khi nó hiển thị trên mỗi trang web mà bạn đã cố gắng để bắt đầu. Tiếp tục đọc