Lưu trữ cho từ khóa: Mac

Mac so với PC

Mac so với PC

Cuộc tranh luận giữa Mac vs PC là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất khi nói đến máy tính.

Trang này nhằm so sánh giữa các máy tính chạy macOS của Apple và những người chạy Windows. Chúng tôi đang tìm kiếm để giúp người dùng quan tâm đến việc mua một máy tính mới, chứ không phải là nhãn hiệu nào là “tốt nhất”. Tiếp tục đọc

Cách sửa ERR_CONNECTION_REFUSED Lỗi trong trình duyệt Google Chrome

Cách sửa ERR_CONNECTION_REFUSED Lỗi trong trình duyệt Google Chrome

Google Chrome là trình duyệt trực tuyến nổi tiếng trên thế giới nhưng đã tìm thấy một số sự cố trong kết nối internet, bạn sẽ bắt đầu cho biết rằng Sửa ERR_CONNECTION_REFUSED Lỗi trên màn hình máy tính của bạn.

Đôi khi những lỗi này xảy ra trong khi nhận được các trang web nhất định hoặc có thể đôi khi nó hiển thị trên mỗi trang web mà bạn đã cố gắng để bắt đầu. Tiếp tục đọc