Lưu trữ cho từ khóa: Ổ cứng

Ưu điểm của SSD trên HDD

Ưu điểm của SSD trên HDD

Ổ cứng tiêu chuẩn (HDD) đã là thiết bị lưu trữ chiếm ưu thế cho máy tính, cả máy tính để bàn và máy tính xách tay, trong một thời gian dài. Vẽ chính là dung lượng lưu trữ và chi phí thấp.

Các nhà sản xuất máy tính có thể bao gồm các ổ cứng lớn có chi phí nhỏ, do đó họ đã tiếp tục sử dụng HDDs trong máy tính của họ. Tiếp tục đọc