Lưu trữ cho từ khóa: pc

Mac so với PC

Mac so với PC

Cuộc tranh luận giữa Mac vs PC là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất khi nói đến máy tính.

Trang này nhằm so sánh giữa các máy tính chạy macOS của Apple và những người chạy Windows. Chúng tôi đang tìm kiếm để giúp người dùng quan tâm đến việc mua một máy tính mới, chứ không phải là nhãn hiệu nào là “tốt nhất”. Tiếp tục đọc

Máy tính Apple đầu tiên

Máy tính đầu tiên được phát minh như thế nào?

Không có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi này do nhiều phân loại khác nhau của máy tính . Máy tính cơ học đầu tiên, được tạo ra bởi Charles Babbage vào năm 1822 , không thực sự giống với cái mà hầu hết các máy tính ngày nay sẽ xem xét.

Do đó, tài liệu này đã được tạo ra với một danh sách của mỗi máy tính đầu tiên, bắt đầu với sự khác biệt Engine và dẫn đến các máy tính mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Tiếp tục đọc